סקר

תוצאות סקר

  

 

כיצד, לדעתך, יענו תלמידיך על השאלה הבאה:
בכרזה "בוחרות פיזיקה - כנס אימהות ובנות" שבדף הבית באתר מופיעה תמונה של נערה האוחזת עדשה. מהתמונה ניתן להסיק ש (שימו לב ל- 9 האפשרויות) :

 [61 משתתפים]
תשובהאחוז העוניםאחוז העונים בתצוגה גרפית

א.      דמות העין ממשית

5%

ב.      דמות העין מדומה

7%

ג.      העדשה מפזרת

2%

ד.      העדשה מרכזת

0%

ה.      תשובה א' וגם תשובה ג'

7%

ו.      תשובה א' וגם תשובה ד'

15%

ז.      תשובה ב' וגם תשובה ג'

8%

ח.      תשובה ב' וגם תשובה ד'

56%

ט.      אף תשובה אינה נכונה

2%


סקרים נוספים:

בשנה שעברה שונתה תוכנית הלימודים בפיזיקה לכיתה יא' והיא כוללת בנוסף לפרק המכניקה, פרק נוסף - אופטיקה גיאומטרית וגלים מכניים חד ממדיים. נשמח אם תענו על סקר קטן:

כיצד אתם מלמדים את תכנית הלימודים אחרי השינוי?


בכל אחד מהתרשימים א-ד שלהלן מוצגת עדשה ושתי קרניים העוברות דרכה. כיצד, לדעתך, היו עונים תלמידיך על השאלה הבאה: "באיזה מבין התרשימים העדשה מפזרת?" (השאלה לקוחה מהמדריך למורה לקרינה וחומר כרכים א ו-ב מאת עדי רוזן בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע).


הפעילו את ההדמיה. ניתן להיעזר בהדמיה זו:מהו מספר השעות התוספתיות (מעבר לשעות התקניות) שניתנות בבית ספרך לתלמידי
העתודה מדעית-טכנולוגית בכיתה י'?