סקר

תוצאות סקר

הפעילו את ההדמיה. ניתן להיעזר בהדמיה זו:

 [38 משתתפים]
תשובהאחוז העוניםאחוז העונים בתצוגה גרפית

א. להראות שבכל נקודה בשדה החשמלי, כיוון השדה ניצב למשטח שווה פוטנציאל.

13%

ב. להדגים את הקשר בין הפרש הפוטנציאלים בין שתי נקודות לבין עצמת השדה בין הנקודות.

11%

ג. להדגים את הסימטריה של קווי השדה ושל המשטחים שווי הפוטנציאל.

0%

ד. לדון על מקרי קיצון.

5%

ה. יותר מאפשרות אחת.

53%

ו. אפשרויות אחרות.

11%

ז. לא אמליץ להיעזר בהדמיה זו.

8%


סקרים נוספים:

בשנה שעברה שונתה תוכנית הלימודים בפיזיקה לכיתה יא' והיא כוללת בנוסף לפרק המכניקה, פרק נוסף - אופטיקה גיאומטרית וגלים מכניים חד ממדיים. נשמח אם תענו על סקר קטן:

כיצד אתם מלמדים את תכנית הלימודים אחרי השינוי?


בכל אחד מהתרשימים א-ד שלהלן מוצגת עדשה ושתי קרניים העוברות דרכה. כיצד, לדעתך, היו עונים תלמידיך על השאלה הבאה: "באיזה מבין התרשימים העדשה מפזרת?" (השאלה לקוחה מהמדריך למורה לקרינה וחומר כרכים א ו-ב מאת עדי רוזן בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע).


  

 

כיצד, לדעתך, יענו תלמידיך על השאלה הבאה:
בכרזה "בוחרות פיזיקה - כנס אימהות ובנות" שבדף הבית באתר מופיעה תמונה של נערה האוחזת עדשה. מהתמונה ניתן להסיק ש (שימו לב ל- 9 האפשרויות) :מהו מספר השעות התוספתיות (מעבר לשעות התקניות) שניתנות בבית ספרך לתלמידי
העתודה מדעית-טכנולוגית בכיתה י'?