כרך 38
 
דבר המערכת
מאת ירון להבי

 
כריכת גיליון
להורדה

 
על הקשר המסתורי שבין חוקי השימור והמספר פאי
מאת דוד אגמון
במאמר קצר זה נביא דרך חדשה, פשוטה וברורה יותר להוכיח זאת בהתבסס בעיקר על שיקולים פיזיקליים של חוקי שימור וסימטריה. נדון תחילה בגישה מקורבת ובהמשך נביא הסבר מדויק יותר.

 
עלייתו ונפילתו של קרום הסבון הנמתח בין שתי טבעות
מאת יפתח נבות
בפרק א‘ נציג את החישוב של המשטח המינימלי בשתי דרכים: על ידי עקרון ווריאציה ועל ידי פתרון שאלה אנלוגית באופטיקה גיאומטרית ושימוש בחוק סנל. בפרקים ב‘ עד ד‘ נבדוק באילו תנאים מתקיים המשטח המינימלי ומתי הוא קורס.
בפרק ה‘ נבדוק מה המשמעות של כל זה כאשר מסתכלים על הבעיה האנלוגית באופטיקה גיאומטרית.

 
חומר זכוכיתי
מאת מרק גלר ואלכסנדר רובשטיין
במאמר הנוכחי אנחנו רוצים להכיר למורים לפיזיקה את המוצק האמורפי ("חומר זכוכיתי“) – סוג חומר חדש יחסית.
במשך שנים רבות ביצענו עם תלמידינו הרבה פרויקטים בחקר התכונות הפיזיקאליות של מוצק אמורפי ובמאמר זה נתאר איך מייצרים אותו, את תכונותיו ואת שימושיו. אנחנו מקווים שהמורים ימצאו הרבה מידע לגבי חומר מיוחד זה ושאלו המלמדים פיזיקה מחקרית יקבלו רעיונות חדשים לפרויקטים.

 
גן המדע, מזווית אישית
מאת משה רשפון
המאמר הנוכחי, המספר את סיפורו של גן המדע במכון ויצמן, בא כדי להאיר היבט נוסף – תרומתו של עמוס לחינוך המדעי הבלתי
פורמלי. בשני ההיבטים הללו – תרומתו של עמוס לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי – עוברת כחוט השני תפיסתו לפיה יש חשיבות רבה למעורבותם של מדענים פעילים בחינוך מדעי לקהל הרחב, מנהיגותו של עמוס העניקה חיים לפעולות אלה גם לאחר לכתו.

 
עמיתיות כבסיס לקהילות מורי הפיזיקה בישראל
מאת צביקה אריכא ואבי מרזל
מטרת עבודה זו היא לבנות מודל של מאפייני קהילות ולבחון עדויות לקיומו בשדה. בסעיפים הבאים נתאר כיצד בנינו, מתוך סקירת ספרות בנושא, את "מודל העמיתיות בקהילה", שהוא מודל של מאפייני קהילות וכיצד בחנו את העדויות לקיומו. לאחר תיאור המודל ובחינתו בשדה נצביע על המשמעויות וההשלכות שלו למורים, למורים מובילים ולקובעי מדיניות. הכרת המודל ומאפייניו יכולה לסייע למורים לבחור את הקהילה המתאימה לצרכים שלהם.

 
צנחנות – מתקופתו של ליאונרדו דה-וינצ'י, ועד לניסוי מיליקן
מאת תום ישראלי
מאמר זה מיועד בראש ובראשונה למורים לפיזיקה החפצים להרחיב את הידע בנושאים הנ"ל. עם זאת, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות, התכנים המובאים להלן ניתנים ללימוד בכיתה באופן מעשיר וחווייתי. מרבית התכנים המובאים בעבודה זו נלמדו בהדרכת הכותב באחת מכיתות י"א בשנה"ל תש"ף בתיכון מרכז חינוך ליאו-באק בחיפה, כחלק מתכני ההערכה החלופית. בנספח המופיע בסוף המאמר מצורפת דוגמא לדף עבודה בנושא, בו ניתן לעשות שימוש במסגרת הוראת הנושא בכיתה.

 
דברי תודה – טקס הענקת פרס דה-שליט למורה מצטיין לפיסיקה תש”פ
מאת לריסה שכמן ואורי לבנה

 
אורי הבר-שיים - דברים לזכרו
מאת מערכת העיתון