כרך 36
 
דבר המערכת
מאת חנה ברגר וירון להבי

 

גוף הכתבה

 

כריכת הגיליון להורדה

 

הפרויקט מבוצע על פי מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך. כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.


הדב הצף
מאת יפתח נבות

כאשר מניחים באמבטיה גוף שמשקלו הסגולי קטן מהמשקל הסגולי של המים הוא שוקע בחלקו עד שכוח הציפה מאזן את כוח הכובד, וגם מתגלגל לצד זה או אחר עד שהוא מתייצב. לפי חוק ארכימדס אנו יודעים לחשב לאיזה עומק ישקע הגוף במים. אבל באיזה כיוון מושג האיזון? הדבר תלוי בצורה הגיאומטרית של הגוף, וכדי לענות על השאלה הזאת עלינו למצוא את הכוחות והמומנטים הפועלים על הגוף השקוע במים ולנסח את שאלת האיזון ביניהם במשוואות מתמטיות. אחר כך נגדיר פונקציית אנרגיה כך שמצב האיזון יהיה מצב של מינימום אנרגיה.

 

גוף הכתבה


יצירתיות וקוגניציה בלמידה מעוגנת גוף של מושגים בפיזיקה
מאת רוני זהר, אסתר בגנו, בת שבע אלון, דור אברהמסון

במאמר זה אנו מתארים שני חקרי מקרה של תלמידות תיכון, שלמדו מושגים מורכבים בפיזיקה, שיווי משקל ומהירות זוויתית, על ידי פתרון בעיות סנסומוטוריות כפרט וכקבוצה. גישת ההוראה התבססה על פדגוגיה מעוגנת גוף )זהר, (Zohar et al 2015; 2015 כחלק מתהליך הלמידה הציגו התלמידות עבודות סיכום שכללו את המושגים בפיזיקה וביטאו יצירתיות ועומק מדעי, פילוסופי ורגשי. אנו מנסים לאפיין את התהליכים שהובילו לתוצאות אלו בעזרת ניתוח איכותני של האופנוּיות השונות ) Multimodal analysis ( בתהליך הלמידה ובעבודות הסיכום.

 

גוף המאמר


מדידת אנרגיית הקשר של האלקטרון במוליך למחצה
מאת מרק גלר, אלכסנדר רובשטיין

התנגדות חשמלית היא נושא חשוב מאוד בלימודי החשמל. בדרך כלל מלמדים על ההתנגדות החשמלית של מתכות )ה”מצייתות” לחוק אום(, וממיינים נגדים על פי תכונות ההולכה החשמלית שלהם. ואולם חוק אום מתאים לקבוצה קטנה מאוד של חומרים: מתכות הנמצאות בטמפרטורה הקרובה יחסית לטמפרטורת החדר. כאשר הטמפרטורה של המוליך עולה על 500 מעלות צלזיוס לא קיים יחס ישר בין המתח והזרם, משום שההתנגדות החשמלית של המתכת גדלה בעקבות עליית הטמפרטורה )המקדם של תלות ההתנגדות בטמפרטורה הוא חיובי(. במוליכים למחצה התמונה שונה. ההתנגדות החשמלית דווקא יורדת עם עליית הטמפרטורה )המקדם של תלות ההתנגדות בטמפרטורה שלילי(. בעבודה המתוארת במאמר זה בנינו מערכת למדידת ההתנגדות החשמלית של מוליך למחצה ובעזרתה מדדנו את תלות ההתנגדות בטמפרטורה. על סמך תוצאות המדידה מצאנו את אנרגיית הקשר של האלקטרון באטום של מוליך למחצה.

 

גוף המאמר


מביאים את פיזיקת החלקיקים לכיתה – בניית תא ערפל
מאת קובי שורצבורד

ביולי 2012 השתתפתי עם כ 40- מורים נוספים מכל העולם בתוכנית בינלאומית למורים לפיזיקה במרכז למחקר פיזיקת חלקיקים CERN – . ההשתלמות ארכה שלושה שבועות. במסגרת זו שמענו הרצאות, ביקרנו במתקני המקום, עברנו פעילויות שונות שמטרתן העיקרית הייתה להביאן לכיתות הלימוד שלנו ובכך לחשוף את התלמידים לנושא פיזיקת חלקיקים ול- .CERN בחזרתי לארץ ותודות להשראה שקיבלתי מתוכנית זו, אני כיום מבצע עם התלמידים בכיתה פעילויות שונות ואף מוציא משלחות של תלמידים לביקור במאיץ החלקיקים. אחת הפעילויות שאני מבצע בכיתה היא בנייה של דגם של גלאי החלקיקים הראשון שהומצא בהיסטוריה של הפיזיקה – “תא וילסון” הנקרא גם “תא ערפל”. גלאי זה הוצג במפורט במאמרו של ד”ר מרק גלר בגיליון הקודם של “תהודה”.

במאמר זה אציג את הציוד הנדרש ואת שלבי הבנייה של הגלאי וכיצד ניתן לשלב אותו בפעילות של תלמידים בכיתה.

 

גוף המאמר


האם תלמידים מתקשים להתמודד עם בעיות קונספטואליות גם אחרי פתרון 1000 בעיות כמותיות בפיזיקה?
מאת נירית ורדי, ראובן בן אסולי

נירית וראובן שלומדים בתוכנית”רוטשילד-ויצמן “למורים מצטיינים למדעים במכון ויצמן מ שתפים את קוראי "תהודה" ברעיונות שמורים לפיזיקה, משתתפי הקורס "סוגיות בהוראת הפיזיקה" בהנחייתה של ד"ר חנה ברגר, הסיקו מקריאת מאמר בנושא.

 

 

גוף המאמר


פיזיקה במוזאוני מדע
מאת רונן מיר, נצח פרביאש

מטרת מאמר זה להציג את ההתפתחות ההיסטורית של מוזאוני מדע, גישות שונות של נושאים מדעיים במוזאונים, דילמות המלוות את הפעלתם ודרכים שבהן מורי פיזיקה יכולים להפיק את המיטב ממשאבי המוזאונים למדע. המאמר כולל סקירה היסטורית, אפיון קהלי יעד, נושאי הפיזיקה המוצגים במוזאוני מדע, פיזיקה בגני מדע, איך להשתמש במוזאוני מדע כעזרה להוראת פיזיקה.

 

גוף המאמר


ריאד גרה - פרס מורה פיזיקה המצטיין על שם עמוס דה-שליט
דברי חתן הפרס

 

גוף הכתבה


ריאיון עם תלמידים לשעבר
והפעם תלמידיו של המורה ריאד גרה

 

גוף הכתבה