כרך 34, חוברת 1-2
 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"

 


 
דבר המערכת
מאת ירון להבי וחנה ברגר

 

גוף הכתבה

הפניה לכריכת הגיליון ותוכן העניינים 


 
חייו ומורשתו של אינשטיין כאדם, כפיזיקאי וכיהודי
מאת נתנאל יעבץ ועדי רוזן

 

גוף הכתבה


 
הזוויות הקסומות של הטבע
מאת עמוס כהן ואורית כהן שניר

הפיזיקאי החוקר, המנסה לפענח את סודות הטבע, מָשׁוּל לשחקן ברידג' המשחק מול אלוהים (או מול הטבע) במגמה לפענח את סודות היקום. הטבע מחזיק את הקלפים שלו צמוד לחזה ובדרך כלל לא ניתן לחשוף את קלפיו בקלות. בחינת הזוויות הקסומות של הטבע מאפשרת לנו "הצצה חטופה אל הקלפים" של הטבע. 

 

גוף הכתבה


 
זיהוי פגמים במיתר באמצעות גלים עומדים
מאת מרק גלר ואלכסנדר רובשטיין

במאמר זה אנחנו מתארים חקירה שביצענו בעזרת גלים עומדים. בחלק הראשון של העבודה ביצענו סדרת ניסויים בהם אישרנו את הנוסחאות המתארות התלות של מהירות התפשטות הגל בגורמים שונים. בחלק השני חקרנו את מהירות התפשטות של גל בחוט המורכב משני חוטים אחידים השונים זה מזה במסה ליחידת אורך. את התוצאות של הניסוי ישרנו לעקיפה של גל חד-ממדי.

 

גוף המאמר


 
הארץ והירח חברו להם יחדיו
מאת עדי רוזן

במאמר זה שני החלקים האלה:

החלק הראשון שלו בנוי משלוש פעילויות א, ב ו-ג המיועדות עבור תלמידים, בעיקר תלמידי כיתות י"א. מומלץ שהתלמידים יבצעו את הפעילויות כסיכום ללימוד הפרק "כבידה". אם הפעילויות נעשות במסגרת כיתתית - המורים מוזמנים לצלם או להדפיס את החלק הראשון של המאמר ולהעביר אותו כלשונו לתלמידים.

החלק השני של המאמר מיועד למחנכי מדע (מורים, אנשי הוראת המדעים וכיו"ב).

 

גוף המאמר


 
הכללת הייצוג הגרפי בהוראת הפיזיקה - קשיים של מורים ופרחי הוראה
מאת טאהא מסאלחה ויעקב תימור

במאמר זה אנו מתארים מחקר שבו בדקנו את הידע המושגי של פרחי הוראת הפיזיקה הלומדים לתואר ראשון )להלן קבוצת פרחי הוראה( ושל מורי פיזיקה הלומדים לתואר שני בחינוך מדעי )להלן קבוצת מורי הפיזיקה( בנוגע להבנת גרפים בקינמטיקה. כמו כן בדקנו את הידע המושגי המתמטי, המהווה בסיס לייצוג תכנים פיזיקליים בקרב שתי הקבוצות ואת יכולתם לעשות בו שימוש באחת מצורות הייצוג המקובלות בפיזיקה — צורת הייצוג הגרפי. מחקר זה נערך בהמשך למחקרים אחרים שנעשו בתחום (בגנו ואחרים, 2007 ; מסאלחה & זועבי, 2014 ).

 

גוף המאמר


 
שרשרת מחליקה משולחן
מאת יפתח נבות ועמית זיו

מאמר זה הוא חלק מעבודת הסיכום ללימודינו בבית המדרש למורים חוקרים במרכז אחר"ת בכברי. מטרת עבודת הסיכום היא להדגים את המעבר מהתבוננות במערכת פיזיקלית לניסוח מתמטי המתאר את הפיזיקה של המערכת, וחזרה לבחינת המערכת בהשוואה לניסוח המתמטי. יש לזכור כי התיאור המתמטי הוא תמיד מקורב, אבל חשוב שיתפוס את המאפיינים הפיזיקליים העיקריים של המערכת הפיזיקלית המורכבת. המאמר מנתח תנועת שרשרת המחליקה מעבר לפינת שולחן.  

 

גוף המאמר


 
שרשרת בסיבוב
מאת יפתח נבות ועמית זיו

מאמר זה הוא חלק מעבודת הסיכום ללימודינו בבית המדרש למורים חוקרים במרכז אחר"ת בכברי. מטרת עבודת הסיכום היא להדגים את המעבר ממערכת פיזיקלית לניסוח מתמטי עבור שרשרת במצבים שונים. במאמר הזה נדון בשרשרת בסיבוב.

 

גוף המאמר


 
פרס מורה הפיזיקה המצטיין על שם עמוס דה-שליט, תשע"ו
מאת ננסי שלו

דברי כלת הפרס תשע"ו

 

גוף הכתבה

(1)  2