כרך 31, חוברת 2
 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"


 
דבר המערכת
מאת חנה ברגר, אלישבע כהן וירון להבי

גוף הכתבה

 

כריכת הגיליון להורדה


 
בולים מספרים - מערכת היחידות הבינלאומיות
מאת שוקי זכאי, אורט גרינברג, קרית טבעון
מאמר זה הוא סקירה השוואתית של בולאות שמוקדשת למערכת היחידות הבינלאומיות ככלי להבנת ההיסטוריה, יחידות בסיסיות, יחידות נגזרות וחשיבותם למחקר.
גוף המאמר

 
אתגרים וחשיבה יצירתית בבעיה מהאולימפיאדה הבינלאומית לפיזיק ה
מאת אלי רז, המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה
תחילה אציג את השאלה כפי שהופיעה בבחינה, אעמוד על המשוכות עליהן המתמודדים היו אמורים להתגב . ר אתייחס לדרך הפתרון של מחברי השאלה, אעמוד על התפיסות השגויות בפתרון ואציג פתרון מקורי ופשוט אשר תלמיד בנבחרת הרוסית בשם לב גינסבורג פתר ואשר התבסס על משפט המתייחס לזריקה בזווית שאינו מוכר ואינו נלמד בתיכון. יש לציין כי אף אחד מבין מחברי השאלה לא חשב על דרך פתרון זו בחודשים הרבים שהוקדשו להכנת השאלה ואף אחד מבין הפיזיקאים שליוו את הנבחרות, לא חשב על דרך זו בזמן הדיון בשאלה במועצת האולימפיאדה.
גוף המאמר

 
E=MC^2 הבעיה הבוערת של דורנו
מאת אלברט אינשטיין
כדי להבין את השקילות בין מסה ואנרגיה עלינו להיזכר בשני עקרונות שימור או "שקילות", אשר באופן עצמאי זה מזה תפסו במשך תקופה ארוכה מקום חשוב בפיסיקה הטרום יחסותית. העקרונות הנידונים הם עקרון שימור האנרגיה ועקרון שימור המסה. עקרון שימור האנרגיה שהחל לקרום עור וגידים עוד במאה ה 17 בעבודותיו של לייבניץ, התפתח במאה ה 19 לרעיון המשתמע במהותו מאחד מעקרונות המכניקה.
גוף המאמר

 
שימוש במאמר פופולארי של אלברט איינשטיין על השקילות בין מסה ואנרגיה כמסגרת מארגנת לדיון באנרגיה
מאת שולמית קפון, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה ועירית אהרון, ביה”ס הריאלי העברי, חיפה
בחיבור זה אנו מתארות בפרוטרוט את המהלך הלימודי שעיצבנו ומספרות בקצרה על חוויות מהכיתה. לדעתנו המאמר הפופולארי של איינשטיין שמהווה את הבסיס למהלך הלימודי המתואר להלן יכול גם להעשיר את הוראת אנרגיית הקשר הגרעינית בכיתה יב’ )הרחבה בת שעתיים(. לפיכך אנו מציעות גם וריאציה על החלק האחרון של הפעילות שעיצבנו לצורך התאמתה לכיתה יב’.

גוף המאמר


 
מאנרגיה לשינוי באנרגיה: גישה חדשה להוראת האנרגיה בחט"ב
מאת איילת ויצמן, רמי אריאלי, אמנון חזן, תמי יחיאלי, ירון להבי, רוני מועלם ובת שבע אלון
לאחרונה עוסקת וועדת המקצוע של הוראת המדע והטכנולוגיה בחט"ב באישורה של תכנית לימודים חדשה. מאליהן צצות בעת כזו שאלות כמו: מהם התכנים שחשוב ללמדם בשכבת הגיל בה מדובר? מה יהיה סדר ההוראה של התכנים? כיצד תותאם התכנית למגוון הלומדים המצויים במערכת החינוך? אלו היבטים חברתיים וערכיים עליה להדגיש?
מאמר זה יתאר בניית תכנית לימודים חדשה להוראת אנרגיה בחטיבת הביניים וינסה לעמוד על חשיבותם של חוקי הפיזיקה ועקרונותיה בעיצובה. המאמר מתייחס לשתי ערכות ה.ל.ה (הוראה, למידה, הערכה) בנושא אנרגיה (לכיתה ז' ולכיתה ט'), שפותחו בגישה זו עבור מורי חט"ב.

גוף המאמר


 
כנס מורי הפיזיקה
דברי עמאד חאג' יחיא, הזוכה בפרס המורה המצטיין ע "ש עמוס דה - שליט לשנת תשע"ג
גוף הכתבה

 
כנס מורי הפיזיקה
דברי שוקי זכאי, הזוכה בפרס המורה המצטיין ע "ש עמוס דה - שליט לשנת תשע"ג
גוף הכתבה