כרך 30, חוברת 2
 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"


 
דבר המערכת
מאת חנה ברגר, אלישבע כהן וירון להבי


גוף הכתבה
 
כריכת הגיליון להורדה


 
מדידת רדיוס של גרעין כוכב שביט
מאת בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות ומרכז פרויקטים אחר“ת

אחד מהנושאים שנבחרו השנה למחקר במסגרת קבוצת האסטרונומיה במרכז הפרויקטים אחר"ת היה מדידת הרדיוס של  גרעין כוכב שביט.  תלמיד אחד מ"ביה"ס מקיף השלום דנון בחר במחקר זה כעבודת-גמר בהיקף של חמש יחידות בפיזיקה וזוג תלמידים מ"תיכון מנור-כברי בחרו בו כפרויקט בהיקף של שתי יחידות בפיזיקה. התלמידים צילמו גרעינים של כוכבי שביט בעזרת הטלסקופים של פולקס, וממדידת שטף אור השמש המוחזר מהם העריכו את רדיוסיהם. התוצאות היו מפתיעות וגדולות בפקטור עשר מהמקובל, כנראה בגלל הילה שהתפתחה סביב גרעיני השביטים למרות שהיו במרחק גדול מאוד מהשמש. במאמר זה אתאר מהם כוכבי שביט, כיצד התלמידים בחרו שביטים למחקרם, כיצד תכננו וערכו את התצפיות עליהם וכיצד קיבלו את התוצאות. כמו כן אתאר את האתגרים שעמדו בפניהם ובפני כמנחה.

 

גוף המאמר


 
קפה בחלב: דוגמה לעבודת חקר לחטיבת ביניים
מאת ולדימיר דצקובסקי, מרסל אפרוימסקי

במהלך עבודתי בהוראת פיזיקה לאורך שנים רבות התנסיתי לא מעט פעמים בהדרכה של תלמידים בביצוע עבודת חקר. במהלך השנים מצאתי גישה שמסייעת לי רבות בביצוע הדרכה זו. הגישה מבוססת על שלב מקדים שלי כמורה ועבודה משותפת עם התלמידים לאחר מכן. במאמר זה ברצוני לתאר מהלך הוראה כזה שבוצע יחד עם תלמידה בכיתה ח'.

גוף המאמר


 
שאלונים דיאגנוסטיים ככלי הוראה בכיתה
מאת שורצבורד קובי

במאמר זה אתרכז בשאלונים דיאגנוסטיים ככלי להוראה בכיתה.
בהיותי סטודנט ב"תכנית רוטשילד-ויצמן" למצוינות בהוראת המדעים, נחשפתי למספר אסטרטגיות הוראה העושות שימוש בשאלונים דיאגנוסטיים, ולאחר התנסות עמן בכיתות הלימוד שלי השתכנעתי ביעילותן ובהשפעתן הרבה על התלמידים.  
במאמר זה אסקור בקצרה שלושה שאלונים דיאגנוסטיים מרכזיים, אתרכז באופן השימוש שעשיתי בהם בכיתה ואציג ממצאים שקיבלתי.

 

גוף המאמר


 
שיטה פשוטה למדידת מקדם השבירה של נוזל
מאת פאול גלוק

קיימות שיטות רבות למדידת מקדם השבירה   n   של נוזל, מהן פשוטות ומהן מתוחכמות. אנו רוצים להציג כאן ניסוי למדידת   n , המבוסס על העובדה שמוט השקוע בנוזל בתוך כלי קיבול ייראה "שבור" כאשר מסתכלים עליו בזווית מסוימת. אפשר להסב את הניסוי לפעילות כיתה למדידת מקדם השבירה של מים.

 

גוף המאמר


 
פרס המורה המצטיין
דברי אסתי מגן, זוכת פרס המורה המצטיין ע"ש עמוס דה-שליט לשנת תשע"ב

 

גוף הכתבה

 


 
מורה מראיין תלמיד לשעבר
המורה דוב רוחקס מראיין תלמידים לשעבר.

ריאיינתי שני תלמידים שלמדו אצלי בעבר. מצאתי שההבדלים בתשובותיהם מעניינים מאוד, בעיקר משום שהם מצביעים על מגוון המאפיינים של תלמידינו במישורים רבים ובפרט ביחסם ללימודי הפיזיקה. התלמידים ביקשו להישאר בעילום שם.

 

גוף הכתבה


 
מורה מראיין תלמיד לשעבר
המו רה מאיה שפיר מספרת על עצמה.

 

גוף הכתבה


 
מי מכיר מי יודע?
כל מי שמבקש לספר על קורות משתתפי ההשתלמות, בה צולמה התמונה שבכתבה זו, מאז ועד היום, מוזמן לכתוב למערכת "תהודה".

 

גוף הכתבה