כרך 29, חוברת 2
דבר המערכת
מאת ירון להבי, חנה ברגר ואלישבע כהן

גיליון זה של עיתון “תהודה” עומד בסימן השתתפותן והצלחתן של משלחות ישראליות באולימפיאדות לפיזיקה. תחרויות בינלאומיות רבות שאלו את שמן מהתחרויות שנערכו באולימפיאדה שביוון, שבהן הורשו להשתתף רק גברים צעירים דוברי יוונית מארצות שונות. ואולם דומה שהקבלה רבה במיוחד מתקיימת דווקא בין האולימפיאדה לפיזיקה לבין המשחקים האולימפיים של העולם העתיק. כמו שם, גם כאן היוו גילם של המתחרים ושפתם המשותפת - יוונית או “פיזיקאלית” - תנאי להשתתפות בתחרויות. מובן, ביטולו של התנאי המגדרי מייצג נאמנה גם את הערך החשוב במדע בכלל - ערך השוויון.

גוף הכתבה

כריכת הגיליון להורדה

 


 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"


עריסת ניוטון ("מטוטלת מנהלים") - צעצוע או מעבדה?
מאת יוסף שפירא

הצעצוע ה”אינטלקטואלי” אשר מעטר שולחנותיהם של מנהלים רבים, אמנם משעשע ומהפנט. כדור אחד פוגע משחרר כדור בקצה השני של השורה. שני כדורים פוגעים משחררים שניים, וכן הלאה. הצופה המסוקרן פונה לספרי פיזיקה בסיסיים כדי לרצות עצמו בחוקי שימור התנע והאנרגיה ובהדגמתם על התנגשות בין שני כדורים. ההרחבה לשורת כדורים נראית כמתבקשת מאליה.

גוף המאמר


נדנדה בתהודה
מאת זאב קרקובר

תהודה אינה רק שם של כתב עת איכותי, אלא גם תופעה בעלת חשיבות שנותרת בשולי תכנית הלימודים. זהו משפט הפתיחה שכתבתי במאמר על תהודה לפני כשבע עשרה שנה, ואשר פורסם באכסניה הזאת. נראה לי כי זה אמור להיות גם משפט הפתיחה למאמר שלפנינו, שאותו אני כותב בהיענות להזמנת מערכת “תהודה”, בעבור המדור “עושים תהודה”.

גוף המאמר


אצבעות נעות מתחת למקל: פעילות מעבדה
מאת טאהא מסאלחה, יובל לניר, פול גלוק

המאמר מתייחס להדגמה של מקל ארוך המונח במאוזן על שתי אצבעות של תלמיד. כל אצבע מאצבעות התלמיד מחליקה ונעצרת לסירוגין מתחת למקל. המעבר בין האצבעות המחליקות מתואר במונחים של החיכוך הקינטי והחיכוך הסטטי הרלוונטיים. אנחנו מציגים כאן מודל חישובי המבוצע בגיליון אלקטרוני. המודל מבהיר את התהליך ומתאר באופן גרפי ובשלבים את המעברים בתנועת שתי האצבעות כשאלה מתקרבות אל עבר מרכז המסה של המקל.

גוף המאמר

.


מן המטבח של מוטי ויוסף: האפקט הפוטואלקטרי
מאת יוסף סוסונובסקי, מרדכי מושיצקי, ירון להבי

האפקט הפוטואלקטרי וההסבר שניתן לו מהווים אבן פינה בהתפתחותה של הפיזיקה המודרנית ושל התפיסה החלקיקית העומדת בבסיסה של תורת הקוונטים. קיימות מערכות ניסוי רבות המאפשרות את מדידת התלות של מתח העצירה בתדירות האור הפוגע בשפופרת הפוטואלקטרית.

גוף המאמר


השתתפות בוגרי האולימפיאדה בהכנת אולימפיאדת אסיה
מאת אלי רז

זה 22 שנים מתקיימות בישראל תחרויות ארציות בפיזיקה. במקביל, כבר 18 שנים ישראל משתתפת בתחרויות בינלאומיות. לאורך תקופה זו נבנתה בהדרגה מערכת הכנה ואמון של דור התלמידים החדש המושתתת על בוגרי האולימפיאדה. הבוגרים רואים עצמם שייכים למועדון מיוחד של שוחרי פיזיקה וכמהים להשקיע זמן ומאמץ בדור הבא. גישה זו נובעת מהכרה בתרומה של מפעל זה לעידוד וטיפוח החשיבה הפיזיקלית וגם מהכרת תודה לתרומה של מפעל זה להתפתחותם המקצועית.

גוף הכתבה


שאלת השאלות
שיחה עם מחברי שאלות באולימפיאדת אסיה בפיזיקה.

גוף הכתבה


כנס מורי הפיזיקה: זוכי פרס המורה המצטיין ע"ש עמוס דה-שליט לשנת תשע"א
דברים שנשאו משה פרידמן, אייל סיני וחזי יצחק

גוף הכתבה


דיאלוג עם בוגרים
נפתלי רוזנפלד, חזי זכריה

גוף הכתבה