כרך 29, חוברת 1
דבר המערכת
מאת ירון להבי, חנה ברגר ואלישבע כהן

גוף הכתבה

כריכת הגיליון להורדה


 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"


"מאיץ ההדרונים הגדול" (LHC) - מסע אל ארץ לא נודעת
מאת שמואל אליצור, האוניברסיטה העברית

בחודשים האחרונים - לאחר כעשרים שנות תכנון ובנייה, שנה וחצי של תקלות והשקעה של כ 5- מיליארדי דולרים - החל המאיץ הגדול בז'נבה לפעול. הקהילייה המדעית של הפיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלקיקים אלמנטריים מצפה בדריכות לתגליות חדשות העשויות לחשוף לפנינו תחום בטבע שלא נצפה עדיין על ידי בני אנוש. ננסה כאן לסקור בקצרה את טיבו של אותו מאיץ ואת השאלות שהוא עשוי לענות.

גוף המאמר


נוזלים ומוצקים ומה שביניהם:בעיות הגדרה של מצבי צבירה
מאת ט אהא מסאלחה, המכללה האקדמאית הערבית לחינוך בישראל, חיפה

ידוע שאחד המאפיינים של מצב נוזל הוא קבלת הצורה של הכלי שבו הוא נמצא, מים בכוס מקבלים צורת כוס. מוצק לעומתו שומר על הצורה שלו ואינו מקבל את צורת הכלי שבו הוא נמצא. מה מסתתר מאחורי אמרות אלה והאם הן תקֵפות תמיד?

גוף המאמר


מחקר אסטרונומי מרחוק של תלמידי תיכון באמצעות טלסקופים רובוטיים גדולים
מאת:
בועז רון-זוהר,מורה לפיזיקה באולפנת צביה מעלות ומרכז קבוצת האסטרונומיה במרכז פרויקטים אחר”ת;
מאיר מידב,פרופ’ להוראת פיזיקה ומדעים בחוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב;
נח ברוש, אסטרונום וחבר בסגל הבכיר בביה”ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב, מנהלו המדעי של מצפה הכוכבים ע”ש וייז ומנהל המחקר של TAUVEX.

לדעת רבים מדע האסטרונומיה מעניין מאוד תלמידים רבים בכל הגילאים, מהווה בסיס לידע מדעי ולהבנתו של היקום שבו אנו חיים ומהווה נכס צאן ברזל במאגר הידע האנושי. האסטרונומיה מאפשרת לנו ללמוד היבטים רבים של מדעי הטבע ולהתוודע להתפתחותם של היבטים אלה. על כן נושא זה צריך להיות חלק מההשכלה הכללית הבסיסית של כל אדם בעידן המודרני, ונעשים מאמצים להנחילו לאוכלוסיית העולם כולו.

גוף המאמר


סודם של שעוני חול - פעילות חקר פתוח במסגרת פל"א
מאת חזי יצחק, בי"ס תיכון לחינוך סביבתי, מדרשת שדה בוקר, המחלקה לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית - המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון

המאמר מתאר פעילות חקר פתוח בנושא של שעוני חול; פעילות הקשורה לתכונות הפיזיקליות המיוחדות של החול שהוא חומר גרגרי. האמצעים הדרושים לביצוע הפעילות הם פשוטים ביותר, ובכל זאת התוצאות הן מפתיעות משום שקצב ריקון החול הוא קבוע ואינו תלוי בכמות החול בבקבוק. המאמר כולל גם דגשים דידקטיים בכל הנוגע להעברת הפעילות בכיתה. הפעילות פותחה במסגרת תכנית פל"א, הכוללת הזמנה לחקר, ניסוח שאלות מחקר, תכנון ניסוי, בניית מערכת הניסוי, ביצוע הניסוי, ניתוח התוצאות, שיתוף עמיתים בתוצאות ודיון מסכם. הפעילות בוצעה עם תלמידי הגברה פיזיקה בכיתה י"א בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר.

גוף המאמר


הערכת השפעת עיוות הדחיסה בהפעלת כוח על גוף
מאת יוסף שפירא, נשיא "קומ אנד סנס" (Comm&Sens), חברה לייעוץ איסטרטגי וייזמות בתחומי תקשורת אלחוטית, חישה אלקטרומגנטית והדמיה, פרופסור אורח במכון הטכנולוגי של הודו במדרס.

בעודי נדרש לעזור לנכדי בפתרון בעיות בדינמיקה, עסקתי בבעיה מס. 2 בשאלון משנת 2009 . פתרונה, כפי שהוצע באתר "אלף", מביא בחשבון את השפעת עיוות הגופים )דחיסתם( ואת השפעת האנרגיה האלסטית שדחיסה זו צוברת - בעת שחרורה.
שאלה זו אינה פשוטה: אנו פותרים בעיות בפיזיקה על ידי ייצוג במודלים שפירוטם מספיק לייצוג האפקטים ולניבוי התוצאות, אך לא יותר מכך. הכללת דחיסת הגוף מחייבת בניית מודל מורכב יותר, והיא מוצדקת רק אם יש לדחיסה זו השפעה כלשהי על התוצאה.
ובכן - החלטתי לנתח את השאלה במלואה ולהגיע לניסוח שיאפשר לבחון באופן פרמטרי את ההשפעה היחסית.

גוף המאמר

 


שיחה עם בוגר
הפעם במדור: שיחה עם ליאור כרמון, בוגר “אורט גרינברג”, קריית טבעון (מחזור 1988)

גוף הכתבה


משה גלבמן - זרקור על מפעל חיים
מאת איתן גלבמן


בעקבות כתבתו של מר אלי שלו.

גוף המכתב