כרך 28, חוברות 1-2
 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

  שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"


דבר המערכת
מאת ירון להבי, חנה ברגר ואלישבע כהן

 

גוף הכתבה

כריכת הגיליון להורדה

 


לזכרו של עמוס דה-שליט
דברים שנשא פרופ' אורי גניאל בכינוס מורי הפיסיקה, תשס"ט

 

עמוס היה איש מיוחד במינו. אחרי מלחמת השחרור נסע, יחד עם מדענים נוספים, ללימודי דוקטורט בחו“ל ואת התואר ”דוקטור למדעים“ קיבל בשוויץ בשנת 1951...

גוף הכתבה


עמוס דה-שליט, איש של אנשים
סיפוריהם של שלושה מראשי המחלקה להוראת המדעים

השפעתו של עמוס דה-שליט על הוראת המדעים ניכרת עד היום, לא רק בגלל היוזמות שלו והמוסדות הארגוניים שהקים, אלא גם, ואולי בעיקר, בגלל האנשים שהצליח לגעת בהם באופן אישי ולרתום אותם לעשייה בתחום זה. מובאים כאן סיפוריהם של שלושה מראשי המחלקה להוראת המדעים המתארים כיצד השפיע המפגש עם עמוס דה-שליט על דרכם המקצועית.

גוף הכתבה


חליפת מכתבים בין ילד סקרן לבין מדען
ד"ר עמוס כהן, מרצה לפיסיקה ולהוראת המדעים באורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מעשה בקרן אור: על חליפת המכתבים בין עמוס כהן לפרופ‘ עמוס דה שליט.

 

גוף הכתבה


בחזרה לעתיד: ד"ר מיכל גוברין ויצחק וולקן חוזרים לריאיון שקיימו עם עמוס דה-שליט
בחוברת מס' 1, כרך 14 של עיתון "תהודה" פורסם ראיון, שנערך 20 שנה קודם לכן, בין שלושה תלמידי תיכון לבין פרופסור עמוס דה-שליט ז"ל.

גוף הכתבה


שיקולי השופטים להענקת פרס ישראל לפרופסור עמוס דה-שליט ולפרופסור יגאל תלמי
באדיבות גף פרסי ישראל, משרד החינוך

 

וועדת השופטים לפרסי ישראל במדעים מדויקים דנה באריכות בהערכת מספר מחקרים חשובים בשדות מחקר שונים, מתמטיקה, פיסיקה וכימיה. לאחר שיקולים רבים, החליטה הוועדה פה אחד להמליץ בפני שר החינוך והתרבות על הענקת פרס לפרופסור עמוס דה-שליט ולפרופסור יגאל תלמי על תרומתם הגדולה במחקר מודל הקליפות בפיסיקה גרעינית. עבודתם מצאה את ביטוייה בספרם המשותף.

 

גוף הכתבה


על עבודתו המדעית של פרופ' עמוס דה-שליט
מאת פרופ' יגאל תלמי, הפקולטה לפיסיקה, מכון ויצמן למדע

 

עמוס דה שליט היה איש ברוך כישרונות, מדען מבריק, מרצה מעולה ובעל כושר בלתי רגיל של מנהיגות מדעית. בזכות תכונות אלה נקרא עמוס עוד בגיל צעיר לתפקידים חשובים. תחילה נקרא להקים במכון ויצמן מחלקה לפיסיקה גרעינית ולעמוד בראשה. לאחר מכן התמנה למנהל המדעי של המכון וגם למנהלו הכללי. בתקופה זו הוא מילא תפקידים ציבוריים חשובים הן במערכת החינוך והן במערכת הביטחון. פעילותו האחרונה הייתה הקמה והפעלה של המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.

 

גוף הכתבה


בעיית עץ שטיינר - דוגמה לשימוש בעקרונות פיסיקליים להתרת בעיה מתמטית
מאת פרופ' אהוד דה-שליט, מכון אינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

חומר הלימוד במתמטיקה ובמדעים עשוי מטבעו מגירות-מגירות. תלמיד תיכון, אם יישאל שאלה לא מוכרת, ינסה על פי רוב קודם כול לשייך את השאלה לאחת מאותן מגירות, על מנת שיוכל להפעיל את הכלים הייחודיים לה. דפוס חשיבה כזה אינו מסייע בפתרון בעיות מורכבות, ואחת המשימות שאתן מורים טובים צריכים להתמודד הנה פיתוח חשיבה אינטגרטיבית, המשלבת בין נושאים שונים.

 

גוף המאמר


כלות וחתני פרס המורה המצטיין ע"ש עמוס דה-שליט
גב' אלינה קולטון, גב' חדוה שמש, גב' חנה לוין, גב' רות מס, גב' רחל ברדה, גב' רחל קנול, ד"ר איליה מזין, ד"ר אמנון יוסף, ד"ר דוד פונדק, ד"ר טאהא מסאלחה, פרופ' ירון שור, מר אלי שלו, מר אמנון רוזן, מר אשר כץ, מר דב לוין, מר חיים ברוקר ז"ל, מר יצחק גוילי, ד"ר מרק גלר, מר פנחס ורדין, מר פרנסיס דרקסלר, מר רלו שוורץ ז"ל, מר שלום פרמינגר, צוות " מגדים", צוות "חמד"ע", צוות "מנור-כברי"

 

גוף הפוסטר

(1)  2  3