כרך 11, חוברת 1
שאלות רב בחירתיות בבחינות הבגרות בפיסיקה
מאת: דוד סלע, המפמ"ר על הוראת הפיסיקה, משרד החינוך והתרבות

מזה שלוש שנים מופיעות במרבית שאלוני בחינות הבגרות בפיסיקה שאלות סגורות. משקלן של שאלות אלו מהווה 20% בבחינות של תלמידים הלומדים ברמה של 2 ו- 3 יחידות לימוד ו- 100% בשאלון ההשלמה בבחינה ברמה של 4 ו- 5 י"ל; שאלון המהווה יחידת לימוד אחת מתוך סך הכל יחידות הלימוד של תלמידים אלו. רק התלמידים הנבחנים במעבדה פטורים משאלון זה ולפיכך הם היחידים שאינם חייבים להשיב על שאלות סגורות במהלך בחינת הבגרות בפיסיקה. לא הייתי פותח בסקירה ובדיון בנושא זה אילולא הממצא העיקרי שהתגלה תוך ניתוח תוצאות המבחנים והוא: רמת ההישגים הנמוכה בשאלון מסוג זה, דבר הבולט במיוחד בשאלון ההשלמה.

גוף המאמר


גישות להוראת תורת היחסות הפרטית
מאת: מאיר מירב, יורם קירש ורחל מוסט , האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל-אביב
  • הגישה ההסטורית
  • הגישה "הניסויית"
  • הגישה האכסיומטית
  • גישות נוספות
  • הגישה "ההסטורית" מול הגישה "הניסויית"
  • חסרונות הגישה ההסטורית
  • חשיבותו של ניסוי מייכלסון-מורלי

גוף המאמר


סיור בתחנת ההספק מ"ד בחדרה
מאת: חנה גולדרינג, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

בשנת הלימודים תשמ"ד קיימנו שני סיורים למורי הפיסיקה בתחנת ההספק "מאור דוד" בחדרה.

גוף הכתבה


שימור אנרגיה במדרון
מאת: חיים ברוקר, גמנסיה אהל-שם, רמת-גן

מאמר זה לקוח מחוברת המכילה קובץ ניסויים המתוארים על-ידי חיים ברוקר.

גוף המאמר


לזכרון זאב גולן ז"ל
מאת: מאיר פויכטוונגר

זאב גולן, מורה, מנהל, מפקח - ועל הכל חברם הטוב של רבים מאיתנו - הלך בימים אלה לעולמו. עבודתו המקצועית עמדה בסימן החידושים שנתחדשו בשלושים השנה האחרונות בהוראת הפיסיקה. על פעילותו בציבור המורים היה נמשך חוט של חסד ונעימות.

גוף המאמר