כרך 26, חוברת 3
 
דבר המערכת ושאלון משוב
מאת חנה גולדרינג ורחל ברדה

אנו מבקשות מקהל המורים לשתף פעולה ולהביא מפעילויותיהם ומפעילויות ראויות לציון של תלמידיהם, אם במסגרת עבודה שנתית ייחודית, תחרויות, פרויקטים או התייחסויות מעניינות למדע ולבעיות מאתגרות.

גוף הכתבה

שאלון משוב


תנועה בראונית ומהלכים אקראיים
תרומתו של אינשטיין לפיסיקה הסטטיסטית והשלכותיה על מדע עכשווי
מאת: דוד אנדלמן וחיים דימנט

התמורה הגדולה שעברה הפיסיקה במאה העשרים נשענת על שלוש רגליים מהפכניות. שתיים מהן - תורת היחסות ותורת הקוונטים - מוכרות היטב. במאמר זה נתמקד בתרומתו הייחודית של אלברט אינשטיין למהפכה השלישית, הנודעת פחות - הפיסיקה הסטטיסטית. במאמר מהפכני מ 1905- הראה אינשטיין, כיצד ניתן להסיק מתנועתו האקראית של חלקיק מיקרוני )חלקיק אבקת פרחים( על תהליכים מיקרוסקופיים )תנועה של מולקולות נוזל(, ובכך להכריע את המחלוקת סביב נכונותה של התמונה האטומית ותקפותה של הפיסיקה הסטטיסטית. לתרומתו של אינשטיין, הנוגעת לחשיבותם של מהלכים אקראיים, יש השלכות מרחיקות לכת על תחומי מדע מגוונים בימינו אנו. בעשורים האחרונים אנו עדים יותר ויותר למחקרים שכיוונם הפוך, בבחינת "תנועה חזרה אל אבקת הפרחים": כיצד ניתן להסיק ולנבא מתוך ידיעותינו ההולכות ורבות אודות התהליכים האקראיים המתרחשים ברמה המולקולרית את התנהגותן של מערכות גדולות ומורכבות, כגון התא החי, האורגניזם, האטמוספרה, או שוק המניות.

גוף המאמר


חקירת שדות אלקטרוסטטים בעזרת אמבט אלקטרוליטי
מאת: ולדימיר דצקובסקי, ליאת גורן, בית הספר התיכון העירוני למדעים ולתרבות שבח-מופת, תל-אביב

 

בסוף שנות ה 50-60- של המאה שעברה נעשה הפיתוח של מערכות אלקטרוניות רבות כגון שפופרות וקואום למיניהן, שדרש את יישום התכונות של שדות אלקטרוסטאטיים, בעזרת אמבטים אלקטרוליטיים בעלי מידות גדולות )קרוב לכמה מ"ר( ) 1(. במהלך התפתחותן של טכנולוגיות חדשות עברו לפתרון הבעיות האלה במחשב בשיטות מתמטיות )לדוגמה, שיטת ההפרשים הסופיים.

אולם גם כיום עדיין משתמשים בהוראת הפיסיקה באוניברסיטאות רבות בעולם באמבטים אלקטרוליטיים להמחשת מושג השדה האלקטרוסטאטי. הסיבה לכך היא ששיטה זאת מוחשית מאוד ומאפשרת לחקור שדה אלקטרוסטאטי בדיוק סביר, לבנות קווים אקוויפוטנציאליים וקווי שדה אלקטרוסטאטי עבור צורה נתונה של אלקטרודות, ויישום חוק גאוס לפי דוגמה של קביעת הקיבול של מערכת לפי מבנה השדה שמצאנו באופן ניסיוני. בתוכנית הפיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, הנלמדת בבתי הספר התיכוניים בישראל, נכלל גם פרק באלקטרוסטאטיקה, בו דנים בשדות אלקטרוסטאטיים פשוטים) 4(, והשיטה שהזכרנו יכולה לעזור להבנת מושג השדה האלקטרוסטאטי.

גוף המאמר


השלכות מעמד המורים על הוראת המדעים
מאת: אסתר בגנו, עידית ירושלמי ודיוויד פורטס, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

 

גוף המכתב


האולימפיאדה ה 13- באסטרונומיה וחקר החלל ע"ש פרופ. דרור שדה
שלב הגמר
מאת: עומר ברומברג, חגי נצר ומאיר מידב

 

האולימפיאדה השלש-עשרה באסטרונומיה וחקר החלל על-שם פרופ' דרור שדה ז"ל החלה בשנת 2006 ונסתיימה בשנת 2007 בחידון הגמר. לאולימפיאדה השלש-עשרה נרשמו כ 600- תלמידים מבתי-ספר שונים ברחבי הארץ (לעומת 73 תלמידים שנרשמו לאולימפיאדה הראשונה). משתתפים אלה עברו מבחן מיון ראשון בבית ספרם ומתוכם עלו 90 משתתפים לשלב השני. חמישה תלמידים שעברו את השלב הזה בציונים הגבוהים ביותר הגיעו לשלב השלישי, חידון הגמר, שנערך באוניברסיטת תל-אביב ב 15- במרץ 2007 .
בחידון הגמר בירכה פרופ' חגית מסר, סגנית הנשיא למחקר ופיתוח, בשם נשיא אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' איתמר רבינוביץ, שגם תרם את הפרס הראשון, שנת לימודים חינם באוניברסיטה.

גוף המאמר


המפץ הגדול - התגלית המדעית החשובה ביותר בכל הזמנים
מאת: סיימון סינג
תורגם מאנגלית על ידי דפנה לוי, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2007
סקירה מאת: אלי שלו, ביה"ס התיכון ליד האוניברסיטה העברית ירושלים

 

גוף הכתבה


למה לא צריך לפחד מאנרגיה גרעינית
מאת עמירם כהן, כתב עיתון "הארץ"


גוף הכתבה


מבית הספר הטכני הראשון ישאר חדר במוזיאון
מאת פאדי עיאדאת, כתב עיתון "הארץ"

 

אחרי 74 שנים, בתיכון בסמ"ת בחיפה מפרקים את המעבדות ונועלים את השערים.

גוף הכתבה


מהנדסים תיאורטיים יש מספיק
מאת סטף ורטהימר

 

גוף הכתבה


אין חשש מקרינה בלתי מייננת
מאת זהר לביא


בכתבה "קורנת מחרדה" 20.8.07 ,The Marker מעידה הדס שכנאי שהיא חרדה מפני קרינה מקווי מתח גבוה ושנאים המוליכים חשמל לשכונות מגורים, ואנו אומרים: אין סיבה לחרדה.

גוף הכתבה

(1)  2