כרך 25, חוברת 1א
דבר המערכת ושאלון משוב
מאת חנה גולדרינג ורחל ברדה

 

גוף הכתבה

שאלון משוב


איינשטיין המדען - יואל רקח
בשנת 2005 מציין העולם כולו מאה שנים ל"שנה המופלאה" בעבודתו של אלברט איינשטיין

 

גוף הכתבה


איינשטיין - מפיו ועליו - ליקטה רחל צ'צ'יק
לדוגמה:
"הפיסיקה היא בעיקרה מדע אינטואיטיבי ומדויק . המתמטיקה היא רק כלי לבטוי החוקים השולטים בתופעות".
מתוך "מכתבים למוריס סולובין" מאת איינשטיין, 1956

 

גוף הכתבה


חותמו של איינשטיין באסטרופיסיקה ובקוסמולוגיה - יעקב שחם
תורת היחסות הכללית שהגה איינשטיין חוללה מהפכה בהשקפת המדע על התפתחות היקום ומיבנהו. השפעתה של תורה זאת על תחומי האסטרופיסיקה ומדע היקום – הקוסמולוגיה נסקרת במאמר.

 

גוף הכתבה


התאבכות קוואנטית ואפקט אהרונוב –בוהם – יוסף אמרי וריצ 'רד א . ווב
אפקטים כגון אפקט אהרונוב בוהם, המנוגדים לאינטואיציה, ממלאים תפקידים חשובים בתורת האינטראקציות האלקטרומגנטיות, בפיסיקה של המצב המוצק, ויתכן גם בפיתוח התקנים מיקרו-אלקטרוניים חדשים.

 

גוף הכתבה


גלגולי האנרגיה בכדור הארץ - עמנואל מזור
מטרת המאמר הנוכחי להפנות את תשומת הלב לפוטנציאל הרב הטמון בשילוב של נושאים גיאולוגיים וגיאופיסיים בתכנית ההוראה של הפיסיקה.

 

גוף הכתבה


מקורות האנרגיה של כדור הארץ - מ. קינג הברט
מקורות האנרגיה של כדור הארץ הם אנרגיה סולרית (ישירה ואגורה), גאות ושפל, חום הנפלט מכדור הארץ, דלקי ביקוע וכנראה דלקי מיזוג. מנקודת המבט של ההיסטוריה האנושית, עידן הדלקים הפוסיליים יהיה קצר למדי.

 

גוף הכתבה


כיצד נמדוד את צפיפות האנרגיה הקרינתית המגיעה אלינו מן השמש - עובד קדם
השפעת הצבע על יכולת קליטת הקרינה או מדוע צבועים קולטי השמש בשחור?
ניסוי מעבדה

 

גוף הכתבה


חוק השטף של Faraday - חגי מאירוביץ
• הקדמה
• מעגל נע בשדה מגנטי קבוע
• שדה מגנטי משתנה ומעגל קבוע
• מסקנות
• מגבלותיו של חוק השטף

 

גוף הכתבה


אינדקס של הכתבות
הכתבות שהופיעו בכרכים 13(1) – 25(1)

 

לגוף האינדקס