כרך 20, חוברת2
 
לזכרו של עמוס דה-שליט -א. גניאל
עם מלאת 30 שנה לפטירתו
גוף הכתבה

 
נתגלו יסודות סופר-כבדים 116 ו-118 - ג. גולדרינג
בחזית המחקר
גוף הכתבה

 
מתודיקה
דו-קיום בין מודלים "דידקטיים" ומודלים "מדעיים" בהוראת הפיזיקה והמדעים – מ. מידב, י. קירש וי. בן-דוב
גוף הכתבה

 
מה חדש במעבדה
מדידת התנגדות חשמלית בעזרת מצפן – מ. גלר, א. מגן וא. רובינשטיין
ניסויי הדגמה נבחרים – פ. גלוק
מכשירים להדגמת המושגים "מטה", "מעלה" ו"אופק" במערכת ייחוס מואצת – מ. ינקלוביץ
גוף הכתבה

 
חידושים ותמורות בהוראת הפיזיקה בשנות "מחר 98" (ב) – ד. סלע
פינת הפיקוח
גוף הכתבה

 
ממדף הספרים
"מסע אל התבונה" מאת ח. נצר וע. בן-בסט – ע. רגב
"יסודות הפיזיקה א'-ב'" מאת י. קירש – ד. סלע
"כמה קטן זה קטן" מאת ר. ירדני-כץ וי. כץ – ד. סלע
גוף הכתבה

 
אלכס שיינר
דברים לזכרו – ד. סלע
גוף הכתבה

 
פינת האינטרנט
אתרי אינטרנט נבחרים – ב. סרינג
גוף הכתבה

 
בחינת הבגרות בפיזיקה, קיץ תשנ"ט, פרקי חובה עם פתרונות מלאים - ע. רוזן
בחנים, מבחנים ובעיות
גוף הכתבה