ניסויים מצולמים

 

הניסויים מתאימים לתוכנית הלימודים

"החוק השני של ניוטון" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

"התנגשות פלסטית" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

גלוונומטר טנגנטי

ניסויי מעבדה מצולמים

האפקט הפוטואלקטרי

ניסויי מעבדה מצולמים

כא"מ ומתח הדקים

ניסויי מעבדה מצולמים

שינוי אנרגיה בירידה מגבהים שונים

סדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"

שינוי אנרגיה בירידה של מסות שונות

לסדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"

יצירת זעזועים

Modeling Instruction Program, 2001

זעזועים מתקדמים

Modeling Instruction Program, 2001

מדידת השינוי באנרגיה בעת התכווצות של קפיצים שונים

סדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"

חם-קר מדידת השינויים באנרגיה בעת מגע בין שני גופי בעלי טמפרטורה שונה

לסדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"

בניית מיני-ג’ול גרסת המקור

סדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"

בניית מיני-ג’ול גרסת הספינר

סדרת ניסוים: "מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים"