ניסויים ממוחשבים

תדריכים לניסויים ממוחשבים במכניקה אלקטרומגנטיות, אור וגלים.

תדריכים לניסויים ממוחשבים - אלקטרומגנטיות

תדריכים לניסויים ממוחשבים - אלקטרומגנטיות

לניסויים ממוחשבים, עם חיישני פסקו ( מחברת שולמן ).
ספר הניסויים

ספר הניסויים

ספר הניסויים המעודכן לפיזיקה בעברית של חברת פורייה מערכות.
הספר כולל 22 תדריכי ניסויים בפיזיקה המתאימים לעבודה במעבדה בחטיבה העליונה ולבחינת הבגרות במעבדה, על פי תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה. תדריכים ממויינים על פי נושאים וגם על פי חישנים.

Lablet - Physics Experiments on Tablets

מעבדה אחרת

סביבה וירטואלית לביצוע ניסויים שונים.

חיישן זרם

חיישן כוח

חיישן מרחק

חיישן מתח

חיישן שדה מגנטי

שער אור

חיישן תנועה סיבובית

תדריכי מעבדה מאוניברסיטת מינסוטה (אנגלית)

תדריכי מעבדה מאוניברסיטת מינסוטה בדגש על עבודה בקבוצות כעיקרון לימודי בכל המעבדות

חיישן אור

גלגלת חכמה