מה חשבנו שתלמידנו יענו?

בשאלה המופיעה באל"פ באות לידי ביטוי שתי טעויות הנפוצות בקרב תלמידים:
האחת, כאשר המהירות אפס התאוצה גם היא אפס. השניה, כאשר התאוצה אפס שקול הכוחות אינו בהכרח אפס.

האם שגיאות אלו נפוצות גם בקרב התלמידים שלנו? כדי לבדוק מה אנחנו, המורים, חושבים הוצגה בדף הבית השאלה הבאה:

מתוצאות הסקר עולה שרק כשליש מהמצביעים סבורים שהטעויות אינן נפוצות.

מתוצאות הסקר באל"פ ניתן לראות שכ-50% מהמצביעים ענו באופן שגוי לשאלה שהוצגה לתלמידים, מה שמחזק את הטענה שאכן מדובר בשגיאות נפוצות.