שאלת כדור מתנודד

במשך כחודש ערכנו ב אל"פ סקר שעסק בשאלה המתארת תנועה של כדור מתנודד על קפיץ אנכי:

כדור קטן המחובר לקפיץ אנכי מתנודד סביב נקודת שיווי המשקל (ב'). בנקודות הקצה (א' ו-ג'), המשקולת נעצרת לרגע. מה ניתן לומר על גודל תאוצת הכדור ועל גודל שקול הכוחות הפועלים עליו בנקודות העצירה?

        שניהם אפס

        שניהם שונים מאפס

        גודל התאוצה אפס, גודל שקול הכוחות שונה מאפס

        גודל התאוצה שונה מאפס, גודל שקול הכוחות שווה לאפס

        חסרים נתונים ולכן לא ניתן לדעת

רעיונות להוראה

פעילויות ודפי עבודה

מושג המהירות ומושג התאוצה

איבחון קשיים

מה חשבנו שתלמידנו יענו?

בעקבות שאלת הסקר שהופיעה בדף הבית

תוצאות הסקר באל"פ