מתנועה הרמונית לגלים

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות

שני קבצי אקסל המתארים מעבר מתנועה הרמונית לגל אורך ומתנועה הרמונית לגל רוחב.

  מתנועה הרמונית לגל אורך
  מתנועה הרמונית לגל רוחב