רעיונות להוראה בכיתה
 
 
מורים ממליצים למורים לאחר התנסות בכיתה.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

 

דף עבודה - ייצוג גל מתקדם

דף עבודה מאת רותי חנן, תיכון בית ירח

יצירת גל עומד כשהגל הוא גל אורך

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות. קובץ אקסל המציג באופן דינמי איך נראה גל אורך עומד, כאשר כל נקודה זזה באופן הרמוני ימינה ושמאלה

מתנועה הרמונית לגלים

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות. שני קבצי אקסל המתארים מעבר מתנועה הרמונית לגל אורך ומתנועה הרמונית לגל רוחב.

גלים הרמוניים

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות. קובץ אקסל הכולל 3 תרשימים המאפשרים לראות באופן דינמי גל הרמוני, וסופרפוזיציה של שני גלים הרמונים.

פעימות

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות. קובץ אקסל הכולל 3 תרשימים המאפשרים לראות שני גלים הרמונים שבהפרש תדירויות קטן יוצרים פעימות.

פיזיקה ומוזיקה - מצגת

מצגת הממחישה את הקשר בין מוזיקה (צלילים) לבין פיזיקה (גלי קול) מאת פרנסיס דרקסלר - מכללת אורנים