אורך גל דה ברויי וניסוי התאבכות ועקיפה של אלקטרונים

דף עבודה בן שלושה חלקים המלווה את המצגת מאת שולמית קפון

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

  דף עבודה
  מצגת משולבת בשלושה סרטונים קצרים