יצירה והשמדת זוגות

מטרת ההדמיה

המחשה של יצירת זוגות

 

הסעיף בסילבוס

7.5  חלקיקים יסודיים

 

קישור להדמייה

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Nuclear/PairProduction/PairProduction.html

 

שימוש בהוראה

לשלב בהוראת הנושא כהמחשה בכתה.

 

הפעלה

ללחוץ על הפעלה, וההמחשה מראה את הפוטון האלקטרון והפוזיטרון.

 

סוג הקובץ

Flash

 

מקור

University of Toronto David M. Harrison,