גלאי לקרינה רדיואקטיבית - מונה גייגר

 

מטרת האנימציה

להסביר את הפעילות של גלאי קרינה

 

קישור לאנימציה

http://www.footprints-science.co.uk/index.php?module=3&type=Detecting%20radiation&section=Section1&info=1

 

הסעיף בסילבוס

7.3- התפרקות רדיואקטיבית

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , ניתן לשלב בדיון בכתה.

 

הפעלה

בכניסה לקישור האנימציה מופעלת. האנימציה מדגימה כיצד קרינה מייננת כדוגמת קרינת אלפא בעזרת שפורפת מונה גייגר.

 

המקור

Footprint- Science