סרטונים ואנימציות

גלאי לקרינה רדיואקטיבית - מונה גייגר

האנימציה מאפשרת להסביר את הפעילות של גלאי קרינה

יצירה והשמדת זוגות

המחשה של יצירת זוגות

רדיואקטיביות - סרטונים להמחשה

אוסף סרטונים בנושאים הקשורים לרדיואקטיביות.

כיצד פועל כור גרעיני - סרטון

הסרטון מדגים את השלבים השונים בהפקת אנרגיה חשמלית בכורים גרעיניים

סרטונים מאתר שיעור חופשי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

התפרקות רדיואקטיבית - סרטון