סרט על האפקט הפוטואלקטרי

 

מטרת הסרט

הדגמה והסבר על האפקט הפוטואלקטרי

 

קישור לסרט 

 

 חומרים נוספים (דף עבודה והמלצות דידקטיות)

 

הסעיף בסילבוס

4.1- האפקט הפוטואלקטרי

-         הדגמה איכותית של האפקט הפוטואלקטרי.

 

שימוש בהוראה

פתיחת הנושא

 

 

מקור

שולמית קפון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן