אפקט פוטואלקטרי

דף עבודה שחובר ע"י זהורית קאפח* להדמיה מתוך: LON-CAPA.

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

מטרות הפעילות

  • חקירת הקשר בין התדירות של אור הפוגע בקתודה לבין מתח העצירה בתא פוטואלקטרי.
  • מדידת ערכו של קבוע פלנק.

הסבר על ההדמיה

ההדמיה מתארת מעגל חשמלי הכולל מקור מתח ותא פוטואלקטרי. בעזרת הדמיה זו ניתן לבחור את סוג המתכת שממנה עשויה הקתודה מבין שתי המתכות: צזיום (Cesium) וסודיום (Sodium) (נתרן), ניתן לשנות את אורך הגל של האור המוקרן על המתכת ואת עצמתו, כמו כן, ניתן לשנות את ערכו של מתח המקור . ההדמיה מציגה את ערכו של הזרם במעגל בהתאם למתכת ממנה עשוייה הקתודה, צבע האור הפוגע ועוצמתו ומתח העצירה .

 

לכניסה להדמיה לחץ כאן או על התמונה.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
קרינה וחומר, מבוא לתורת הקוונטים- המודל הדואלי של האור:
  4.1 האפקט הפוטו- אלקטרי,  הסבר איינשטיין  וניסוי מיליקן
    -   אי-יכולתה של תאורית מקסוול להסביר חלק מן העובדות הניסיוניות לגבי האור, השערת פלנק.
    - התא הפוטואלקטרי, חקירת תלות מתח העצירה בתדירות הקרינה הפוגעת, ניסוי מיליקן.
    - המודל של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי.
    - יישומים: פתיחת דלתות, מנגנוני  אזעקה, מכפיל-אור

בהיבט דידקטי
1. חשוב שתלמידים יוכלו לתאר במילים את האפקט הפוטואלקטרי ויבינו כי התופעה של עקירת אלקטרונים ממתכת על ידי קרינה אינה סותרת את התורה הקלאסית.
2. הפעילות מאפשרת לתלמידים לחקור את הקשר שבין מתח העצירה בתא פוטואלקטרי לבין אורך גל הקרינה הפוגעת בפולט, ואת השפעת עָצמת ההארה על פליטת אלקטרונים.
3. מומלץ לעודד את התלמידים לחפש יישומים ומנגנונים המבוססים על האפקט הפוטואלקטרי בסביבתם על מנת שהנושא לא ישאר בגדר תיאוריה בלבד.

הערות והמלצות דידקטיות

1. משך הזמן הדרוש לפעילות הוא כ- 90 דקות.
2. הפעילות ניתנת לביצוע כשיעורי בית.
3. פעילות זו אינה באה להחליף את ניסוי המעבדה.
4. את הגרף ניתן לשרטט על נייר מילימטרי או בעזרת הגיליון האלקטרוני.
5. ניתן להשתמש בהדמייה להצגת הנושא בכיתה
6. פעילות זו הינה פעילות סיכום של הנושא.

הערות והמלצות טכניות

1. הפעילות מבוססת על עבודה עם הדמיה באינטרנט, הביטויים המופיעים בה הם באנגלית.
2. ההדמייה מבוססת על יישום java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו כאן כדי להתקין את תוכנת הג'אווה.

*תודה לגלינה פודלוב

  דף העבודה
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה