סרטונים ואנימציות

אפקט פוטואלקטרי

דף עבודה שחובר ע"י זהורית קאפח להדמיה מתוך: LON-CAPA.

כיצד פועל לייזר - סרטון

סרט על האפקט הפוטואלקטרי

הדגמה והסבר על האפקט הפוטואלקטרי.

סרטונים מאתר שיעור חופשי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

סימולציה של האפקט הפוטואלקטרי