דף עבודה

 

אנרגיית קשר גרעינית - ניסוי חקר מספר 31 בתוך הספר "פעילויות חקר בפיזיקה" מאת עדי רוזן, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע, רחובות.