אנרגיית הקשר ויציבותו של הגרעין
תלמידים נוטים לחשוב שאנרגיית הקשר של הגרעין היא מדד ליציבות הגרעין

 

שאלה מאבחנת

אנרגיית הקשר של גרעין  היא וזו של גרעין היא .

איזה משני הגרעינים יציב יותר?

תשובה נכונה: הגרעין יציב יותר.

תשובה שגויה נפוצה: הגרעין יציב יותר.