אנרגיית הקשר ובבחירת רמת האפס של האנרגיה
תלמידים נוטים לחשוב שאנרגיית הקשר תלויה בבחירת רמת האפס של האנרגיה

 

שאלה מאבחנת 1

האם כאשר משנים את מקום רמת האפס, אנרגיית הקשר משתנה?

תשובה שגויה נפוצה: אנרגיית הקשר משתנה.
תשובה נכונה: אנרגיית הקשר אינה משתנה.
 

שאלה מאבחנת 2

האם אנרגיית הקשר של מערכת קשורה יכולה להיות חיובית או שלילית?

תשובה שגויה נפוצה: אנרגיית הקשר של מערכת קשורה יכולה להיות חיובית או שלילית.
תשובה נכונה: אנרגיית הקשר של מערכת קשורה יכולה להיות חיובית בלבד.