"אנרגיה של מערכת" ו"אנרגית הקשר של המערכת"
תלמידים נוטים לבלבל בין המושג "אנרגיה של מערכת" לבין המושג "אנרגית הקשר של המערכת"

 

שאלה  מאבחנת 1

האם האנרגיה של מערכת קשורה, ואנרגיית הקשר של המערכת, שוות תמיד בערכן המוחלט?

תשובה שגויה נפוצה: כן
תשובה נכונה: לא

שאלה מאבחנת 2

האם הקביעה הבאה נכונה?
האנרגיה של מערכת קשורה יכולה להיות חיובית או שלילית; הסימן האלגברי של האנרגיה נקבע על פי המקום שבו נבחרה רמת האפס של האנרגיה.

תשובה שגויה נפוצה: הקביעה אינה נכונה
תשובה נכונה: הקביעה נכונה

שאלה מאבחנת 3

לפניך נוסחה המתארת תגובת ביקוע גרעיני של אורניום:

                       

למי אנרגיית קשר גדולה יותר – למגיבים או לתוצרים?

תשובה שגויה נפוצה: למגיבים
תשובה נכונה: לתוצרים