אבחון קשיים
 קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

"אנרגיה של מערכת" ו"אנרגית הקשר של המערכת"

תלמידים נוטים לבלבל בין המושג "אנרגיה של מערכת" לבין המושג "אנרגית הקשר של המערכת"

אנרגיית הקשר ובבחירת רמת האפס של האנרגיה

תלמידים נוטים לחשוב שאנרגיית הקשר תלויה בבחירת רמת האפס של האנרגיה

אנרגיית הקשר ויציבותו של הגרעין

תלמידים נוטים לחשוב שאנרגיית הקשר של הגרעין היא מדד ליציבות הגרעין

קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג