הגדרות

 קובץ המכיל את ההגדרות

הגדרת המושג "מערכת קשורה":

מערכת קשורה זו מערכת שהאנרגיה הכוללת שלה קטנה מסכום האנרגיות של מרכיביה במצב שבו הם רחוקים זה מזה, ונמצאים במנוחה. אם רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית נבחרת באינסוף, אז האנרגיה במצב הקשור היא שלילית.

הגדרת המושג "אנרגית קשר":

אנרגיית קשר, EB, של מערכת סגורה זו האנרגיה המזערית שיש להשקיע במערכת קשורה כדי להביא את מרכיבה למצב שבו המערכת לא תהיה קשורה.

הערות:
1. אם האנרגיה של מערכת קשורה היא E1, והאנרגיה של מרכיבה כאשר אין ביניהם אינטראקציה, והם נמצאים במנוחה היא E2, אז אנרגית הקשר היא האנרגיה הנדרשת כדי להביא אותם ממצב קשור למצב שאינו קשור, כלומר:  EB = E2 – E1
2. אם רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית של מרכיבי מערכת קשורה נבחרת באינסוף, אז האנרגיה של המערכת היא שלילית, לעומת זאת אנרגיית הקשר היא חיובית, והערכים המוחלטים של אנרגיית המערכת ושל אנרגיית הקשר שווים זה לזה.

 

קובץ המכיל את ההגדרות