פורומים

ביחד נשמור על כללי דיבור נאותים:
ננסח את הדברים בצורה תרבותית ולא מתלהמת. נימנע מהשמצות אישיות בפומבי.
פנייה למישהו באופן אישי - נעשה באמצעות הדוא"ל שלו.

הבחינות שנשלחו לפורום "בחינות" יופיעו במדור "בגרות".

פניה אל המרכז הארצי למורי הפיזיקה - תעשה באמצעות הכפתור "צור קשר" המופיע בתפריט העליון. ניתן גם לפנות ישירות למפמ"ר.

פיקוח
הודעה אחרונה 20/06/2019 11:27

הערכת בגרות מכניקה 2019 ( שאלון 036361)
הודעה אחרונה 27/06/2019 15:31

הערכת בגרות חשמל 2019(שאלון 036371)
הודעה אחרונה 27/06/2019 13:48

הערכת בגרות מעבדת חקר ושאלון חקר 2019 (036386 ו 036382)
הודעה אחרונה 27/06/2019 14:52

הערכת בגרות קרינה וחומר 2019 (שאלון 036282)
הודעה אחרונה 9/06/2019 10:47

מורים מציעים
הודעה אחרונה 9/06/2019 21:15

מתלבטים
הודעה אחרונה 24/06/2019 10:03

לבורנטים

דיבורים
הודעה אחרונה 6/06/2019 22:26