גרפים בקינמטיקה – פעילות לסיכום ולחזרה

תרגום לערבית - עמאד חאג' יחיא, מורה לפיזיקה, תיכון עתיד טייבה

מטרת הפעילות היא לסייע לתלמידים לבדוק את הבנת הנושא ולאתר נקודות בהן הם מתקשים. התלמידים מתבקשים לזהות את הגרפים השונים ולמצוא את הקשר בין הגרפים של המהירות כתלות בזמן לבין הגרפים של המקום כתלות בזמן.

  קובץ הפעילות (עברית)
  קובץ הפעילות (ערבית)
  קובץ פתרון הפעילות

פעילויות נוספות