מהירות ותאוצה -תאור וקטורי

 
משימות הלקוחות מן החוברת "תאור וקטורי של מהירות ותאוצה בשני ממדים", מאת ד"ר עידית ירושלמי ופרופ' בת שבע אלון בהוצאת המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע.
מטרת המשימות היא להעמיק בהבנת הקשר בין התאוצה והמהירות, מבחינת הכיוון והגודל, תוך השוואה בין תנועה בקו ישר לבין התנועה על פני עקום.
ניתן לתת את המשימות לתלמידים כעבודה בכיתה (ביחידים או בקבוצות) ולערוך לאחר מכן דיון, או לתת כשעורי בית לסיכום ולארגון הנושא.
  קובץ פעילויות

פעילויות נוספות