פעילויות חזרה בקינמטיקה

 הפעילויות מיועדות לביסוס הקשר בין מושגי היסוד בקינמטיקה לאחר שנלמדו.

בכל פעילות יש תהליך: התלמידים עונים על בעיה מרכזית; לאחר מכן יש הבהרה של המושגים שבהם עסקה הבעיה והקשר ביניהם;  שאלות לבדיקת ההבנה; בעיות מרכזיות נוספות ושאלות נוספות.

במהלך כל פעילות נבנית בהדרגה מפת מושגים הממחישה את הקשר בין המושגים שבהם עוסקת הפעילות.

ניתן לתת את הפעילויות לתלמידים כעבודה בכיתה (ביחידים או בקבוצות) ולערוך לאחר מכן דיון, או לתת כשעורי בית לסיכום ולארגון הנושא.

תרגום לערבית - עמאד חאג' יחיא, מורה לפיזיקה, תיכון עתיד טייבה

הפעילויות מופיעות גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה, כך שאין צורך לשכפל אותן - ניתן לבקש מהתלמידים להוריד אותן ולהדפיס.

  פעילות חזרה מס' 1 - מקום והעתק בתנועה על קו ישר
  פעילות חזרה מס' 2 - מקום והעתק במישור
  פעילות חזרה מס' 3 - העתק - זמן - מהירות ממוצעת (עברית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 1 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 2 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 3 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 4 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 5 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 3 - שאלה 6 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 4 - העתק - זמן - מהירות רגעית (עברית)
  פעילות חזרה מס' 4 - שאלה 1 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 4 - שאלה 2 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 4 - שאלה 3 (ערבית)
  פעילות חזרה מס' 4 - שאלה 4 (ערבית)

פעילויות נוספות