התנועה כמושג יחסי

דף עבודה מתוך הספר "מכניקה ניטונית פעילויות, עדי רוזן", עמ' 28, המלווה בהדמיה.

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה  

תאור הפעילות

ההדמיה מאפשרת חקירת תנועה יחסית מנקודות מבט של גופים נעים. עמידה עם העכבר על אחד הגופים מראה את התנועה של שאר הגופים ביחס אליו. אפשר לחקור תנועה חד מימדית ותנועה דו מימדית. הכיוון החיובי נקבע להיות ימינה. המהירויות נמדדות ביחידות שרירותיות.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
מכניקה, קינמטיקה:
  1.4 תנועה יחסית
     -  יחסיות התנועה
     -  מהירות יחסית

  1.9 וקטורים
     -  רכיבים של וקטור, חיבור וקטורים בדרך אלגברית

בהיבט דידקטי
1. תפישת התנועה כמושג יחסי: הדגמת האמירה "כיצד נראת התנועה מנקודת מבט של...". עבור תנועה במימד אחד ובשני מימדים
2. הכרה ויישום של  חוק הטרנספורמציה של גלילאו עבור המהירות.

הערות והמלצות דידקטיות

1. בפתיחת ההוראה של הנושא "התנועה כמושג יחסי"  ניתן להדגים את המשמעות של "להסתכל על התנועה מנקודת מבט של..."  בעזרת ההדמייה ולדחות את הפעילות לשלב מאוחר יותר וניתן גם לבצע מיד את כל הפעילות.
2. הפעילות יכולה לשמש גם כסיכום הנושא של "התנועה כמושג יחסי"
3. משך הזמן הדרוש לפעילות הוא כ-90 דקות
4. ניתן לביצוע כשיעורי בית.
5. החלק השלישי עוסק בתנועה דו-מימדית.
א. יש לבצעו רק לאחר הכרת המושג "וקטור".
ב. ניתן לדחות חלק זה ולבצעו בסמוך להוראת נושא התנועה הדו-מימדית.

הערות והמלצות טכניות

הפעילות מבוססת על עבודה עם הדמיה באינטרנט, הביטויים המופיעים בה הם באנגלית.

  דף העבודה
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word

פעילויות נוספות