דף עבודה - מטוטלת

מאת פרופ' א. רדיש (Edward F. Redish)

מתוך הספר " Teaching Physics with the Physics Suite "

תרגום לערבית - עמאד חאג' יחיא, מורה לפיזיקה, תיכון עתיד טייבה

  דף עבודה (עברית)
  דף עבודה (ערבית)

דפי עבודה נוספים