דפי עבודה

דף עבודה - מטוטלת

מאת פרופ' א. רדיש

דף עבודה - עכברים במבוך

מאת פרופ' א. רדיש
גרף תנועה

תופסים טעויות

דף עבודה שמסכם את נושא הגרפים שמתארים תנועה (באנגלית).

ניתוח תנועה מצולמת

ניתוח התנועה המצולמת בערת תוכנת Tracker.