מה הנוסחאות אומרות לי - פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה

מטרת דף הפעילות (יחד עם דף התשובות) להבהיר את הנוסחאות הקשורות בכוח החשמלי , בעוצמת השדה החשמלי , באנרגיה חשמלית, בפוטנציאל החשמלי ובקשר הבין עוצמת השדה והפוטנציאל החשמלי.

 

דף העבודה מופיע גם ב- - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.