ממה כדאי לי להיזהר - בגרות 2014

דף העבודה עוסק בטעויות נפוצות של תלמידים בתחומי השדה החשמלי והפוטנציאל החשמלי . לדף זה יש דף תשובות נילווה הכולל הסבר מפורט ותשובות מלאות ומפורטות.

 

 

דף העבודה מופיע גם ב-  - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

 

 

  ממה כדאי לי להיזהר
  ממה כדאי להיזהר - תשובות