כוח החיכוך - פעילות חקר

תדריך לפעילות חקר בנושא כוח החיוך כולל המלצות למורים, הסברים, תדריך, דוגמאות לתשובות התלמידים וקריטריונים להערכה.

 

לכניסה לתדריך לחץ כאן