קרינה של גוף שחור

ההדמיה מאפשרת חקירת התלות בין הטמפרטורה של הגוף השחור(שמשתנה בעזרת הידית המסומנת) לבין אורכי הגל שהגוף פולט.

אפשר להוריד את ההדמיה למחשב האישי.