ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה של יסודות שונים

 

מטרת ההדמיה

להראות את ספקטרום הבליעה וספקטרום הפליטה של יסודות שונים.

 

קישור להדמיה

http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html

 

הסעיף בסילבוס

5.7- ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

- ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה, מומלץ לדיון לפני או אחרי מעבדה בנושא.

 

הפעלה

אחרי הכניסה לקישור, נפתח חלון שבו מופיעה הטבלה המחזורית. לחיצה על היסוד הרצוי נותנת את ספקטרום הבליעה שלו (Absorption )

כדי לקבל את ספקטרום הפליטה צריך ללחוץ על Emission

ניתן לראות את הקשר בין ספקטרום הפליטה לספקטרום הבליעה.

 

סוג הקובץ

java applet

 

מקור

University  of Oregon