מודל האטום של בוהר - 1

 

מטרת ההדמיה

להמחיש את מעבר רמות האנרגיה באטום, לפי מודל בוהר. ע"י קליטה ופליטה של פוטונים.

 

קישור לאנימציה

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/applets/Bohr/applet_files/Bohr.html

 

הסעיף בסילבוס

5.5- - מודל בוהר לאטום מימן
    - דיאגרמת רמות אנרגיה (רמות בדידות ורצף).
5.7 ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה
    - ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה. ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

הרמה בה נימצא האלקטרון מצוינת ע"י  - current orbit .  ניתן לבחור את הרמה אליה רוצים שהאלקטרון יעבור – destination orbit  לחיצה על Jump מעבירה את האלקטרון לרמה הנדרשת.  עלייה לרמה גבוהה יותר דורשת קליטה של פוטון וירידה ברמה פולטת פוטון.  קווי הפליטה מצויינים בצד, ואורך הגל הנפלט מצויין בצבע שייתים לצבע האור הנפלט.

 

מקור

Bohr Model Applet Copyright 2001 The McGraw-Hill Companies, Inc