מודל האטום של בוהר

 

מטרת ההדמיה

הדגמה של מודל האטום של בוהר

 

קישור להדמיה

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel.html

 

הסעיף בסילבוס

5.5- מודל בוהר לאטום מימן
    - דיאגרמת רמות אנרגיה (רמות בדידות ורצף).
5.7 ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה
    - ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה

 

הפעלה

ההמחשה מתארת את מודל האטום של בוהר. בהמחשה  העיגול האדום מתאר את הפרוטון, העיגול הכחול מתאר את האלקטרון, והעיגול הלבן מתאר פוטון שנפלט.  ניתן לשלוט על האנרגיה של הפוטון הפוגע. כתוצאה מפגיעת הפוטון האלקטרון עובר לרמת אנרגיה גבוהה יותר, אחר כך הוא יורד לרמות אנרגיה נמוכה יותר תוך כדי פליטת פוטון.

 

סוג הקובץ

flash

 

מקור
David M. Harrison