יישומונים

הספקטרום האטומי

בעמוד זה תוכלו למצוא את ההדמיה המציגה את הספקטרום האטומי של מספר יסודות (בשפה האנגלית) להורדה. בנוסף העמוד כולל תרגום של כל הכפטורים והכתוביות של ההדמיה לשפה העברית.

קרינה של גוף שחור

הדמיה עם תרגום

פיזור רתרפורד (Rutherford Scattering)

הבנת התפתחות המודלים הראשונים של האטום: כיצד ניתן היה לגלות שהמודל של "עוגת הצימוקים" אינו מתאר נכון את המציאות.
הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן הוראת הנושא של מודל רתרפורד, תוך הדגמה של הדמיית הניסוי שבוצע. הדמיה זו מדגימה את כוחות הדחייה החשמליים הפועלים בין מטענים בתנועה יחסית ביניהם, וניתן להדגים את השפעת המסות והמהירות היחסית על מסלול התנועה.

הדמייה של פיזור מכדור טעון - מתאימה ללימוד מבנה האטום. פיזור מכוח חשמלי

ההדמיה מאפשרת את חקירת הפיזור מכוח חשמלי

מודל האטום של בוהר

ההדמיה מדגימה את מודל האטום של בוהר

מודל האטום של בוהר - 1

ההדמיה מאפשרת להמחיש את מעבר רמות האנרגיה באטום, לפי מודל בוהר ע"י קליטה ופליטה של פוטונים.

ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה של יסודות שונים

ההדמיה מאפשרת להראות את ספקטרום הבליעה וספקטרום הפליטה של יסודות שונים.

מודל אטום המימן

המחשה של מודלים שונים לאטום המימן והקשר לספקטרום הפליטה.

חלוקת ההדמיות בהתאם לסילבוס לימודי הפיזיקה

הנחיות כלליות לשימוש בהדמיות PhET

מסך ההדמייה

אטום מימן

מערך שיעור, סביב חקירת הדמייה.