אמבט גלים

מטרת ההדמיה

המחשה של גלים דו מימדיים באמבט.

 

קישור להדמייה

http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/RippleTank/RipTankApplet.html

 

הסעיף בסילבוס

3.4  - התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

-          התאבכות גלי מים משני מקורות: "מקורות שווי-מופע", "מקורות שוני-מופע".

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה, ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

ניתן לשנות את אורך הגל ואת המרחק.

ניתן להמחיש את הגלים ואת התבניות המתקבלות.

 

סוג הקובץ

Java Applets

 

מקור

Developed by B.Surendranath Reddy.