אפקט דופלר 2

מטרת ההדמיה

המחשה של אפקט דופלר

 

קישור להדמייה 

http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Doppler/DopplerSMApplet.html

 

שימוש בהוראה

להמחשת הנושא של אפקט דופלר לשילוב בהסבר בכתה.

 

הפעלה

ניתן לשנות את המהירות של המקור ואת התדירות.

 

סוג הקובץ

Java Applets

 

מקור

Developed by B.Surendranath Reddy